Bahasa Malaysia | English

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP pada mulanya adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja ("SJMK") dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri ("SJPSI") dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada 10 Mac 2009. Pakej rangsangan tersebut diwujudkan untuk meningkatkan tahap keyakinan pelabur asing dan tempatan dalam ekonomi Negara.

Sambutan SJMK dan SJPSI amat menggalakkan tetapi telah ditutup sepenuhnya dan memainkan peranan yang penting dalam memulihkan ekonomi Negara pada 2009.

Oleh kerana sambutan yang menggalakkan daripada syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”), Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM3.0 bilion lagi kepada SJMK dibawah Rancangan Malaysia ke 10 (“SJMK RMK10”) dimana RM1.5 bilion untuk syarikat-syarikat Bumiputera manakala RM1.5 bilion lagi untuk syarikat-syarikat bukan Bumiputera. Peruntukan tambahan ini merupakan salah satu dari usaha-usaha Kerajaan bagi membolehkan institusi-institusi kewangan agar terus dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada syarikat-syarikat PKS dalam sektor-sektor yang berkenaan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara lebih maju.

Peruntukan sebanyak RM3.0 bilion kepada syarikat-syarikat PKS dibawah SJMK RM10 telah pun ditutup sepenuhnya.

Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan (“SJSP”) dan Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir (“SJPBB”)
Dalam ucapan Belanjawan 2015 di Dewan Rakyat pada 10 Oktober 2014 dan semakan belanjawan pada 20 Januari 2015 pula, Kerajaan telah mengumumkan peruntukan untuk dua lagi skim untuk pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat iaitu Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan ("SJSP") sebanyak RM5.0 bilion dan Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir ("SJPBB") sebanyak RM500,000. Kedua-dua skim ini diuruskan oleh SJPP.

SJSP ini diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membolehkan PKS dalam sektor perkhidmatan mendapatkan kemudahan pembiayaan modal kerja daripada institusi-institusi kewangan bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara.

SJPBB pula diwujudkan untuk memulihkan PKS yang terjejas di kawasan yang dikenalpasti oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri sebagai kawasan bencana banjir. Ini adalah penting agar perusahaan-perusahaan di negeri-negeri yang selalu dilanda banjir dibaik pulih dengan kadar segera dan secara tidak langsung akan membantu masyarakat di kawasan bencana banjir membangunkan ekonomi mereka semula.

SJPBB telah ditutup sepenuhnya dan SJSP telah dibuka dari 1 April 2015 atau sehingga mencapai kelulusan pembiayaan berjumlah RM5.0 bilion, yang mana lebih awal.

Skim Jaminan Modal Kerja - Lanjutan (“SJMK-L”)
Dalam pengumuman khas yang dibuat oleh YAB Perdana Menteri pada 14 September 2015, Kerajaan telah mengumumkan langkah-langkah sebagai inisiatif jangka pendek dan sederhana untuk memastikan momentum ekonomi yang berterusan berikutan kelembapan ekonomi global. Inisiatif-inisiatif ini yang digambarkan oleh YAB Perdana Menteri sebagai langkah-langkah proaktif untuk melindungi ekonomi daripada faktor-faktor luaran yang disasarkan kepada pelbagai sektor daripada pasaran modal sehinggalah pelacongan dan PKS. Berikutan hal ini, Kerajaan telah mengumumkan penambahan sebanyak RM2.0 bilion bagi Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK) dimana tempuhnya telah dilanjutkan untuk PKS dalam semua sektor.

SJMK-L telah dibuka dari 1 Januari 2016 atau sehingga mencapai kelulusan pembiayaan berjumlah RM2.0 bilion, yang mana lebih awal.

Matlamat kewujudan SJSP and SJMK-L ini adalah untuk merangsang ekonomi negara dan membantu meringankan beban pengusaha-pengusaha PKS akan tercapai.