Bahasa Malaysia | English

Nama Syarikat : Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (851317-W)
Objektif Syarikat : Mentadbir dan menguruskan skim-skim jaminan Kerajaan Persekutuan untuk membantu syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana ("PKS") dalam pelbagai sektor untuk mendapatkan akses pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan
Ahli Lembaga Pengarah : Encik Razali bin Othman
Encik Taufek bin Mat Ali
Pegawai Utama : Encik Chen Yin Heng
Setiausaha Syarikat : Puan Shamsiah binti Abd Rahman
Pemegang Saham : 100% dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan