Bahasa Malaysia | English

Nama Syarikat : Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (851317-W)
Ahli Lembaga Pengarah : Y.Bhg. Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah
Y.Brs. Dr. Nungsari bin Ahmad Radhi
Objektif Syarikat : Mentadbir dan menguruskan skim-skim jaminan Kerajaan Persekutuan untuk membantu syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana ("PKS") dalam pelbagai sektor untuk mendapatkan akses pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan
Setiausaha Syarikat : Puan Shamsiah binti Abd Rahman
Pemegang Saham : 100% dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan