Bahasa Malaysia | English

i.  Syarikat-syarikat yang mempunyai Harta Intelek daripada semua sektor dimana Harta Inteleknya didaftarkan dan dinilai dengan MyIPO.
ii. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan/atau Akta Syarikat 2016.
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia untuk sepanjang tempoh SJHI.
iv. Jumlah ekuiti pegangan saham tidak melebihi RM20 juta berdasarkan laporan kewangan beraudit selewat-lewatnya 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.