Bahasa Malaysia | English

i. Syarikat PKS Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaya maju daripada semua sektor

Rujukan kepada garis panduan bagi definisi baharu PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan
ii. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia untuk sepanjang tempoh SJPBB
iv. Jumlah ekuiti pegangan saham tidak melebihi RM20 juta berdasarkan laporan kewangan beraudit selewat-lewatnya 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.