Bahasa Malaysia | English

Nama Skim Skim Jaminan Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri (“SJPSI”)
Had Skim RM3.0 Bilion sahaja
Objektif Untuk membantu syarikat-syarikat berdaya maju mendapat akses daripada institusi-institusi kewangan untuk membiayai pembelian mesin / peralatan, dengan matlamat untuk menggalakkan pelaburan dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kerajaan yang:

a) meningkatkan produktiviti;
b) aktiviti nilai tambah tinggi (seperti kajian dan pembangunan dan aktiviti pertanian hiliran); dan
c) menggalakkan penggunaan teknologi mesra alam.
Tempoh Ketersediaan /Tempoh Permohonan Permohonan telah ditutup pada 31 Disember 2010 kerana kelulusan pembiayaan telah mencapai RM3.0 Bilion