Bahasa Malaysia | English

i.  Syarikat PKS dalam Sektor Perkhidmatan yang berdaya maju

*Garis panduan bagi definisi PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dimana untuk sektor perkhidmatan - jualan daripada RM300,000 dan tidak melebihi RM20 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Klik di sini untuk Senarai Sektor Perkhidmatan
ii. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan/atau Akta Syarikat 2016
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia untuk sepanjang tempoh SJSP
iv. Jumlah ekuiti pegangan saham tidak melebihi RM20 juta berdasarkan laporan kewangan beraudit selewat-lewatnya 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.