Bahasa Malaysia | English

i.  Terbuka kepada semua syarikat-syarikat PKS Bumiputera daripada semua sektor

“Rujukan kepada garis panduan bagi definisi PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dimana jualan tidak melebihi RM20 juta (perkhidmatan dan sektor lain)/ RM50 juta (pembuatan), ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang (perkhidmatan dan sektor lain)/ 200 orang (pembuatan)”
ii. Diperbadankan di bawah Akta Perniagaan 1956, Akta Syarikat 1965 dan / atau Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, Pihak Berkuasa atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak serta Badan Berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia