Syarikat Pembiayaan Sewa Beli dan Kredit

Syarikat-syarikat selain daripada Bank yang menyediakan pembiayaan sewa beli dan kredit untuk pembiayaan bas dan teksi dan berdaftar dengan sistem e-Hakmilik Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

 

Berikut merupakan Syarikat Pembiayaan Sewa Beli dan Kredit: