Kelayakan

Image

Syarikat-syarikat PKS dalam semua sektor atau industri

Bukan Sektor Pembuatan
Syarikat-syarikat PKS dengan jualan tidak melebihi RM20.0 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang

Sektor Pembuatan
Syarikat-syarikat PKS dengan jualan tidak melebihi RM50.0 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang

Tidak termasuk:

 • Entiti yang disenaraikan di Papan Utama
 • Subsidiari bagi:
  • Syarikat tersenarai awam yang berada di papan utama;
  • Syarikat multinasional (MNCs);
  • Syarikat berkaitan Kerajaan (GLCs);
  • Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKDs); dan
  • Perusahaan milik Kerajaan Negeri

Image

Diperbadankan di bawah:

 • Akta Perniagaan 1956
 • Akta Syarikat 1965 atau 2016
 • Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
 • Pihak Berkuasa atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak
 • Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan profesional

Image

Pegangan Saham:

 • Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia
 • Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh Bumiputera untuk SJMK-B
 • Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh wanita warganegara Malaysia untuk SJMK-W

Image

Kelayakan-kelayakan tambahan:

 • Syarikat-syarikat permulaan PKS yang memohon mestilah beroperasi sekurang-kurangnya antara 6 bulan hingga 2 tahun untuk SJMK-SU
 • Lawatan tapak mandatori akan dijalankan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat sebelum kelulusan pembiayaan untuk SJMK-SU
 • Sekurang-kurangnya 30% dari perolehan adalah berasaskan eksport untuk SJMK-X