Majlis Pelancaran Rasmi Belanjawan 2020 – Skim-Skim Jaminan Kerajaan untuk PKS yang diuruskan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (21 Januari 2020)