Skim Special Relief Facility (SRF)

 • Objektif
  Untuk membantu meringankan beban aliran tunai jangka pendek syarikat-syarikat PKS yang terjejas berikutan penularan jangkitan COVID-19
 • Had Skim
  RM7.5 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara tidak berputar sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan
  Sehingga 5.5 tahun termasuk moratorium 6 bulan
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 6 Mac 2020 sehingga had sumber dana habis digunakan atau sehingga tamat pada 31 Disember 2020, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  Modal Kerja

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh sahaja
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM1.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana
  Bank Negara Malaysia melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Sehingga 3.5% setiap tahun termasuk yuran jaminan SJPP