Soalan-Soalan Lazim

Permohonan

Apakah Skim-Skim Jaminan Kerajaan sedia ada yang diuruskan oleh SJPP?

Skim-Skim Jaminan Kerajaan yang sedia ada adalah:

  • Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Start Up (SJMK-SU)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Bumiputera (SJMK-B)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Eksport (SJMK-X)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Wanita (SJMK-W)
  • Skim Jaminan Automasi & Digital (SJAD)
Tuntutan
Bilakah Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat boleh mengemukakan tuntutan terhadap jaminan yang diberikan? (Tempoh sah tuntutan)

Notis Penamatan ('Notice of Termination') perlu dikeluarkan kepada peminjam dan kemudian disusuli dengan Notis Tuntutan ('Claim Notice'). Kedua-dua Notis haruslah dikemukakan dalam tempoh sah Jaminan yang diluluskan.