Skim Jaminan Modal Kerja - Bumiputera (SJMK–B)
Image
 • Had Skim:
  RM3 bilion
 • Tempoh Jaminan:
  Sehingga 15 tahun atau 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Tempoh Permohonan Jaminan:
  Dibuka dari 1 Februari 2020 dan ditutup selepas penggunaan penuh had Skim sehingga RM3 bilion sahaja atau sehingga tamat tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan:
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain
 • Jenis Pembiayaan:
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan:
  Minimum: RM100,000 sahaja
  Maksimum: RM3 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan:
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan:
  0.75% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana:
  Daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan:
  Ditetapkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat