Permohonan Untuk Skim-Skim Jaminan Kerajaan

 

Permohonan lancar dan mudah, hubungi wakil perbankan anda!

Image

  • Syarikat-syarikat PKS memohon pembiayaan dari institusi-institusi kewangan yang terlibat
  • SJPP tidak menyediakan pembiayaan atau kemudahan kredit

  • Institusi-institusi kewangan akan menilai permohonan untuk kemudahan pembiayaan
  • Institusi-institusi kewangan akan menyerahkan permohonan terus kepada SJPP sekiranya syarikat-syarikat PKS tidak mempunyai cagaran yang mencukupi

  • SJPP akan melakukan proses penilaian permohonan-permohonan skim jaminan bagi tujuan kelulusan
  • Bagi syarat-syarat tambahan/ keperluan akan dirujuk terus institusi-institusi kewangan dan seterusnya pada syarikat-syarikat PKS jika perlu
  • Yuran jaminan akan dikenakan untuk jaminan perlindungan, yang perlu dibayar terlebih dahulu