Marine Creation Sdn Bhd
Image

Bolehkah anda berkongsi latar belakang Syarikat?
Marine Creation telah diperbadankan pada Oktober 2011 dan bermula dengan perniagaan kapal tangki kimia, untuk sektor minyak dan gas. Syarikat ini dipelopori oleh penasihat kami yang bertanggungjawab membina reputasi dan kepercayaan syarikat dengan rakan kongsi kami.

Kami adalah pemegang kontrak Petronas, iaitu ‘Chemical’s Contract of Affreighment’, melalui Konsortium Pemilik Kapal kami sejak 2013 yang membawa produk metanol ke negara-negara Asia seperti China, Vietnam, Jepun, Korea, Singapura, Indonesia dan Thailand.

Kami kemudian mempelbagaikan dan merebut peluang untuk menceburi perniagaan sokongan luar pesisir pada tahun 2018 dan kini memiliki beberapa bot kru laju melalui anak syarikat kami untuk perkhidmatan pengangkutan anak kapal. Kami telah menyokong pengguna akhir seperti Petronas Carigali, ExxonMobil serta Hibiscus Petroleum.

Kini, Marine Creation mempunyai 17 tenaga kerja berdedikasi yang berusaha ke arah visi Syarikat untuk menjadi penyedia perkhidmatan logistik dan perkapalan terkemuka dan pilihan di rantau ini.

  Marine Succcess – salah satu bot kru laju yang dibeli pada Oktober 2022
“Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap persekitaran yang lebih hijau, kami telah memulakan inisiatif ESG seperti mengurangkan jejak karbon dan menggunakan bahan dan sumber mesra alam dalam aktiviti perniagaan kami.’’

Apakah cabaran utama dalam perniagaan ini?
Sektor minyak dan gas mengalami prestasi positif, namun lindung nilai terhadap turun naik pasaran adalah satu cabaran bagi kami untuk memastikan konsistensi perniagaan.

Dalam industri perkapalan, di mana kos dan risiko yang tinggi tidak dapat dielakkan, adalah penting bahawa pasukan sentiasa bersedia dari segi pengurusan risiko dan keselamatan serta perancangan strategiknya.

Menjalankan perniagaan di luar pantai memerlukan pematuhan yang ketat dan tahap integriti dan kepercayaan yang tinggi di kalangan ahli pasukan.

Oleh itu, kami mengutamakan latihan dan kecekapan kakitangan untuk mengekalkan sifar kemalangan dan insiden semasa operasi luar pesisir.

Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap persekitaran yang lebih hijau, kami telah memulakan inisiatif ESG seperti mengurangkan jejak karbon dan menggunakan bahan dan sumber mesra alam dalam aktiviti perniagaan kami.


Ringkasnya, dalam menavigasi sektor minyak dan gas yang kompetitif, Marine Creation secara aktif menangani cabaran yang berkaitan dengan turun naik kadar pasaran, kos dan risiko yang tinggi, dan peralihan kepada sumber yang lebih hijau,  semuanya dengan matlamat menyeluruh untuk memastikan amalan perniagaan yang mampan dan bertanggungjawab.

Apakah kekuatan dan bagaimana anda mempromosikan perniagaan anda?
Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, memberi perhatian khusus kepada kecekapan dan keselamatan, mengekalkan garis komunikasi yang jelas dan ringkas dengan klien kami.

Kami percaya salah satu kekuatan kami ialah warga kerja kami. Pelaburan dalam sumber manusia dapat memberikan perkhidmatan yang berharga kepada klien kami.

Aspek manusia memainkan peranan yang sama pentingnya seperti kapal-kapal dalam armada kami. Warga kerja kami positif dalam mempromosikan perniagaan dan sentiasa optimis mencari peluang perniagaan walaupun dalam bidang yang berbeza.

Dengan semangat patriotisme, kami bekerjasama dan menyokong pembuat kapal tempatan dalam membina kapal kami, sekaligus mempromosikan Malaysianisasi.

Dalam menyokong perniagaan kami, penyertaan dalam persatuan industri adalah perkara asas. Melalui persatuan industri seperti Malaysia Shipowners' Association (MASA), Malaysia OSV Owners' Association (MOSVA) dan Maritime Institute of Malaysia (MIMA), pemain industri dapat berhubung dan membina hubungan serta menarik kerjasama perniagaan yang berpotensi.

“Dengan semangat patriotisme, kami bekerjasama dan menyokong pembuat kapal tempatan dalam membina kapal kami, sekaligus mempromosikan Malaysianisasi.’’

   Dolphin Satu – bot kru laju terkini yang dibeli pada Mac 2023

Apakah nasihat anda kepada usahawan baru di luar sana?
Berada dalam industri maritim, yang memberikan perkhidmatan kepada sektor minyak dan gas, usahawan mesti sentiasa bersedia dengan mempunyai perancangan strategik yang kuat, pengurusan risiko dan pelan kontingensi yang berkesan untuk sebarang kemungkinan.

Pelaburan dalam pasukan yang berpengalaman dan mahir, di samping rangkaian yang baik juga penting dalam memastikan pertumbuhan perniagaan yang menguntungkan, mampan dan konsisten.

Apakah rancangan masa depan anda untuk Marine Creation?
Kami berharap untuk mendapatkan lebih banyak projek utama daripada sektor Kerajaan dan swasta untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam industri maritim. Ini akan membantu menjana lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya menyumbang secara penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Sebagai sebahagian daripada usaha kepelbagaian dan pendigitalan, kami sentiasa mengambil bahagian dalam penyelesaian inovatif dalam meningkatkan kecekapan operasi. Ini selaras dengan matlamat jangka panjang kami iaitu kemampanan, yang merangkumi aspek kewangan, alam sekitar dan sosial.

   Puan Hazrina bersama pasukannya di pejabat