Skim Jaminan Proses Automasi (SJPA)
Image
 • Had Skim:
  RM3.0 billion (dengan pengunaan Jaminan secara pusingan sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan:
  Selama 17 tahun atau sehingga 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Ketersediaan/ Tempoh Permohonan Jaminan:
  Dibuka dari 1 Januari 2018 dan ditutup selepas penggunaan penuh had Skim sehingga RM3.0 bilion sahaja atau sehingga tamat tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan:
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan:
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan:
  Minimum: RM100,000.00 sahaja
  Maksimum: RM10.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan:
  Jaminan 70% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan:
  1.0% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana:
  Daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan:
  Ditetapkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat

 

Peminjam-peminjam SJPP yang layak juga akan menikmati rebat 2% pada kadar faedah/ keuntungan yang dikenakan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat. Tempoh sah adalah sehingga tahun 2022.