Mengenai SJPP

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP) merupakan syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. SJPP dimandatkan dan bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir Skim-Skim Jaminan Kerajaan di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan dalam Bajet belanjawan 2009 bagi membolehkan syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mendapatkan akses kepada kemudahan-kemudahan pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat.

Memandangkan sambutan yang menggalakkan terhadap Skim-Skim Jaminan Kerajaan ini, Kerajaan Malaysia telah meneruskan usaha memberikan skim jaminan ini kepada syarikat dan perniagaan sepertimana yang diumumkan dalam Belanjawan Malaysia semenjak tahun 2009. Kerajaan juga berharap pihak institusi-institusi kewangan di Malaysia dapat menyediakan lebih banyak kemudahan pembiayaan dan akses kepada kredit serta menggalakkan institusi kewangan dan institusi kewangan bukan perbankan agar menawarkan kadar faedah, terma dan syarat yang lebih menarik kepada syarikat dan perniagaan. Dengan inisiatif ini, Kerajaan Malaysia dapat menjalinkan kerjasama lebih erat dengan institusi kewangan dan institusi kewangan bukan perbankan agar dapat memberikan penyelesaian alternatif kepada syarikat dan perniagaan yang menghadapi masalah cagaran. Dengan jalinan dan kerjasama tersebut, Kerajaan berharap dapat mengurangkan masalah yang membelenggu kebanyakan syarikat dan perniagaan hingga kini.

 

 

SJPP diuruskan oleh Prokhas Sdn Bhd yang juga merupakan syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan.