Soalan-Soalan Lazim

Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS)

Apakah objektif PGGS?

Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS) adalah bertujuan untuk menyediakan bantuan pembiayaan kepada entiti (PKS dan syarikat bersaiz pertengahan) melalui:

  • Untuk pembiayaan baru (terutama kepada PKS dan syarikat bersaiz pertengahan);
  • Untuk penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada bersama moratorium dan lanjutan tempoh pembiayaan; serta modal kerja tambahan bagi menggiatkan semula perniagaan mereka, jika perlu