Skim Jaminan Kerajaan - Prihatin (GGS-Prihatin)

GGS-Prihatin telah digunakan sepenuhnya, dan permohonan kini ditutup

 • Had Skim
  RM6.0 bilion
 • Tempoh Jaminan
  Pembiayaan selama tidak melebihi 10 tahun
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka untuk permohonan sehingga 31 Disember 2020, atau sehingga had RM6.0 bilion habis digunakan yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM20.0 juta sahaja

  Had pembiayaan tertakluk kepada had pembiayaan Kumpulan yang tidak melebihi RM20.0 juta untuk semua skim yang diuruskan oleh SJPP, termasuk kemudahan ini.
  Definisi kumpulan adalah syarikat-syarikat di bawah kumpulan yang sama melalui pegangan saham (pegangan 50% atau lebih), pengarah (memberikan jaminan) dan penjamin berkait.
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  • Sekiranya had agregat Kumpulan* termasuk pembiayaan GGS-Prihatin ini adalah dalam lingkungan RM10.0 juta - 0.75% setahun dibayar terdahulu
  • Sekiranya had agregat Kumpulan* termasuk pembiayaan GGS-Prihatin ini melebihi RM10.0 juta dan sehingga RM20.0 juta - 1.0% setahun dibayar terdahulu untuk bahagian kemudahan GGS-Prihatin yang melebihi RM10.0 juta
   * Seperti yang ditentukan di dalam Had Pembiayaan di atas
 • Sumber Dana
  Daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat atau Bank Negara Malaysia (‘All Economic Sectors Facility’)
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Ditetapkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat