Soalan-Soalan Lazim

GGS-Prihatin
Apakah kriteria kelayakan untuk GGS-Prihatin?
Secara amnya terdapat tiga (3) kriteria utama
 1. Pemohon mestilah syarikat PKS, di mana:
  Bukan Pembuatan: Syarikat dengan perolehan jualan tidak melebihi RM20.0 juta ATAU pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja
  Pembuatan: Syarikat dengan perolehan jualan tidak melebihi RM50.0 juta ATAU pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja
 2. Pemohon mesti diperbadankan di bawah:
  • Pendaftaran Akta Perniagaan 1956
  • Akta Syarikat 1965 atau 2016
  • Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
  • Pejabat tempatan dan daerah Sabah dan Sarawak
  • Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan professional
 3. Majoriti saham mestilah dipegang oleh rakyat Malaysia.
Terma-terma dan syarat-syarat lain mungkin ditetapkan bergantung kepada profil dan penilaian kredit syarikat oleh insitusi-institusi kewangan dan SJPP.